Sikh, Sikhi, Sikhism, Singh, Kaur, Sikh website, SinghSahib.com
Advertising Promotion & Publicity in Delhi India
Sikhism website SinghSahib.com
Home Shabads Bibi Harpreet Kaur Simmi Home Sitemap
SinghSahib.com ~ a complete portal on Sikhism
Sikh Guru Sahib
Takht Sahib
Sikh Gallery
Punj Piare
Punj Kakkar
Sikh Nitnem
Sukhmani Sahib
Shabad Kirtan
S.Surinder Singh Matharoo
Bibi Charanjit Kaur
Bibi Harpreet Kaur Simmi
Barah Maha
Sikhism & Rituals
Karsewa
Sikh History
Sikh Stamps
Sikh Baby Names
Sikh Life Style
Music in Sikhism
Travel Route Maps
Links
HomeSikh Stamps : Sikh Thematic Philately : Indian Philately


SinghSahib.com ~ a complete portal on Sikhism

Shabad Kirtan

Shabad Kirtan & Kavita Path by Bibi Harpreet Kaur Simmi

Ardas Nanak, sun suamy
Awo sakhi har meil kareha
Karta tu main maan nimanay
Man, jion apney prabh bhavey
Rajan kaun tumharey aawey
Sheikh farida khair deejey bandgy
Tuso na nath anath na mo sar
Bibi Harpreet Kaur Simmi
Farmers Apartment, Sector - 13, Rohini,
Delhi - 110085, India.


Shabad Kirtan : Bibi Harpreet Kaur SimmiLandscape & Travel Photographer in New Delhi India
Landscape & Travel Photographer in New Delhi, India
SinghSahib.com ~ a complete portal on Sikhism
Sikh Sikhi Sikhism : SinghSahib.com ~ a complete portal on Sikhism
Home | About Your Privacy | Terms of Service | Disclaimer | Advertise with Us | Contact Us | Sitemap
SinghSahib.com 2001 - 2019.
Website Designed, Developed & Maintained by  
Website Designing in Delhi, India

Sikh Sikhi Sikhism : SinghSahib.com ~ a complete portal on Sikhism